Tin tức chung

Thông báo danh sách tài khoản của Sinh viên K22 - hệ chính quy

Bởi UDCK Nguyễn Thành Ba -

* Danh sách các tài khoản: 


* Các hướng dẫn sử dụng cũng như tương tác trên phần mềm MS teams để học trực tuyến trong thư mục dưới đây
+MS Teams:
- MS Teams trên máy tính: https://drive.google.com/file/d/13rn0-CUkC5BQXJZCGVQF7dKVMSLr1lN3/view?usp=sharing


Thông báo danh sách tài khoản của Sinh viên K21 - hệ chính quy

Bởi UDCK Nguyễn Thành Ba -

* Danh sách các tài khoản: 

* Các hướng dẫn sử dụng cũng như tương tác trên phần mềm MS teams để học trực tuyến trong thư mục dưới đây
+MS Teams:
- MS Teams trên máy tính: https://drive.google.com/file/d/13rn0-CUkC5BQXJZCGVQF7dKVMSLr1lN3/view?usp=sharing

THÔNG BÁO VỀ TÀI KHOẢN HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN MS TEAMS

Bởi Admin User -

Danh sách các tài khoản và các hướng dẫn sử dụng cũng như tương tác trên phần mềm MS teams để học trực tuyến trong thư mục dưới đây

(Edited by UDCK Nguyễn Thành Ba - original submission Sunday, 21 February 2021, 9:37 AM)

Các chủ đề trước đây...